Teksty i media

Artykuły prasowe po polsku

Bazylejskie obrazki, miesięcznik „Więź”, kwiecień 1997

Rozmowa z Rolfem Asalem, świeckim teologiem z Bazylei, miesięcznik „Więź”, kwiecień 1997

Rozmowa z Januszem Makuchem, dyrektorem Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, „Tygodnik Powszechny” nr 27 (2452), 7 lipca 1996

Impresje pielgrzyma. Ziemia Święta 1989, „Tygodnik Powszechny” nr 5 (2169), 3 lutego 1991

Rozmowa z Jerzym Kichlerem, Przewodniczącym Związku Żydowskich Gmin Wyznaniowych w Rzeczpospolitej, miesięcznik „W drodze”, nr 3 (295) 1998

Rozmowa z profesorem Hansem Waldenfelsem SJ, miesięcznik „Więź”, luty 1998

Artykuły prasowe po niemiecku

Das Interviev mit Janusz Makuch, dem Direktor des Festivals der Juedischen Kultur in Krakau, „Israelitisches Wochenblatt”, Zuerich, 21. Juni 1996

Das Gespraech mit Alicja Białecka, Mitarbeiterin des Staatsmuseums Auschwitz-Birkenau, „Israelitisches Wochenblatt”, Zuerich, 27. Januar 1995

Audycja radiowa po niemiecku

„Mordechaj Gebirtig” audycja Franka Kempe wyemitowana w berlińskim radiu rbb 30.05.2012 r.