Bazylejskie obrazki, miesięcznik „Więź”, kwiecień 1997