Impresje pielgrzyma. Ziemia Święta 1989, „Tygodnik Powszechny” nr 5 (2169), 3 lutego 1991