Rozmowa z Rolfem Asalem, świeckim teologiem z Bazylei, miesięcznik „Więź”, kwiecień 1997