Witamy na naszej stronie!

5 czerwca 1257 roku książę krakowski Bolesław zwany Wstydliwym wydał przywilej lokacji miasta Krakowa nadając mu prawo magdeburskie. Do Krakowa przybyło wówczas ze Śląska wielu Niemców. Kraków od czasów panowania Kazimierza Wielkiego należał do związku hanzeatyckiego, ale szczególnie intensywne związki łączyły go z Norymbergą, skąd w roku 1477 na zaproszenie krakowskiej Rady Miejskiej przybył pod Wawel Veit Stoss. Spędził tu dziewiętnaście lat, ożenił się i po jakimś czasie zaczął się podpisywać Wit Stwosz. Jego lipowa Biblia – ołtarz w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, to arcydzieło późnego gotyku. W 1520 roku norymberski ludwisarz Hans Beham odlał w Krakowie najsłynniejszy i do niedawna największy dzwon w Polsce – Zygmunta. W kościele Mariackim kazania podczas sumy do roku 1537 głoszone były w języku niemieckim.