Witamy na naszej stronie!

Rozwój i bogactwo Kraków zawdzięczał handlowi, głównie solą z Wieliczki i Bochni, słowacką (wówczas węgierską) miedzią z okolic Koszyc i ołowiem z kopalń olkuskich. Krakowscy kupcy towary te wozili aż do Wielkiej Brytanii i Niderlandów, skąd wracali z drogimi suknami, które później sprzedawali w Sukiennicach. Kraków miał w związku hanzeatyckim monopol na handel miedzią, toteż nazywano go „domem miedzi Hanzy” – „Kupferhaus der Hanse”. W roku 1364 król Kazimierz Wielki ufundował w Krakowie pierwszy w Polsce i drugi w Europie środkowo-wschodniej (po Pradze, 1348) uniwersytet. Jego rozkwit przypadł na przełom wieków XV i XVI. W latach 1491-1495 studiował tutaj Mikołaj Kopernik, poddany króla polskiego, syn mieszczan niemieckich zamieszkałych w Toruniu. W okresie świetności Uniwersytet Krakowski przyciągał rzesze młodzieży męskiej nie tylko z Królestwa Polskiego, ale i z krajów ościennych – głównie z Węgier, ze Śląska, z Czech i Moraw oraz z Niemiec, ale także z dalszych zakątków Europy, aż po Hiszpanię i Anglię.