Witamy na naszej stronie!

Kazimierz Wielki założył obok Krakowa dwa miasta – Kazimierz (w roku 1335) i Kleparz (1366). W roku 1495 król Jan Olbracht nakazał krakowskim Żydom przenieść się pod Kazimierz, od jego strony północno-wschodniej, gdzie rozwinęło się Miasto Żydowskie (Oppidum Judeorum) na Kazimierzu, jedno z najważniejszych centrów żydowskich w Rzeczpospolitej i w Europie. W XVI wieku żył tu wielki żydowski uczony, rabin Mojżesz ben Israel Isserles zwany Remu, kodyfikator prawa religijnego Żydów aszkenazyjskich, autor dzieł religijnych i filozoficznych. Gdy zmarł w roku 1572 pochowano go na cmentarzu obok synagogi ufundowanej przez jego ojca. Do dnia dzisiejszego na grób Remu przybywają pobożni Żydzi z całego świata.