Artur Grzybowski

Przyszedłem na świat 2.VII.1966 roku w Kłobucku, rodzinnym miasteczku mojej mamy. Mój ojciec urodził się w 1942 roku w Stanisławowie, po wojnie jego rodzina przeniosła się do Gliwic. Do matury mieszkałem z rodzicami w Częstochowie. W roku 1985 przyjechałem na studia do Krakowa, gdzie ukończyłem filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wynikiem bardzo dobrym). Przez rok studiowałem również historię na UJ. Dwa lata studiowałem także na uniwersytecie w Bazylei, gdzie byłem stypendystą kantonu Bazylea-Miasto oraz semestr na uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim, jako stypendysta GFPS. Ponadto rok spędziłem w Warszawie studiując teologię na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW). Podczas pobytu w Bazylei uzyskałem również Duży Dyplom Języka Niemieckiego (Gosses Deutsches Sprachdiplom) z Instytutu Goethego (ogólna ocena: dobry, z części ustnej: bardzo dobry).