Witamy na naszej stronie!

W późnym średniowieczu drugą, po Niemcach, grupę cudzoziemców stanowili w Krakowie Włosi. W XVI w. byli już po Polakach grupą najliczniejszą. Na początku wieku XVI Franciszek Florentczyk rozpoczął przebudowę pałacu królewskiego na Wawelu. Jego rodak Bartolomeo Berrecci dokończył budowę oraz wzniósł arcydzieło Renesansu – kaplicę nagrobną dla Zygmunta Starego, do której z czerwonego marmuru wykuł królewski grobowiec. Wielu włoskich artystów zostawiło w Krakowie swój trwały ślad – Giovanni Maria Padovano, Santi Gucci, Tomaso Dolabella, Francesco Placidi, Baltazar Fontana.